Gogus Cerrahisi PDF Books

Download Gogus Cerrahisi PDF books. Access full book title G S Cerrahisi by Prof. Dr. Mustafa Yüksel, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Gogus Cerrahisi full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

G S Cerrahisi

Gogus Cerrahisi
Author: Prof. Dr. Mustafa Yüksel
Publisher: Nobel Tıp Kitabevi
ISBN: 6053351229
Size: 43.86 MB
Format: PDF, Docs
View: 405
Get Books

KISIM I. GÖĞÜS CERRAHİSİNE GİRİŞ Yardımcı Editör: Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan 1. Türkiye’de ve Dünya’da Göğüs Cerrahisi . 1 Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya 2. Göğüs Cerrahisinde Tıbbi ve Hukuki Sorumluluklar . 9 Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Yard. Doç. Dr. Abdurrahim Türkoğlu 3. Göğüs Cerrahisinde Deneysel Çalışmalar . 15 Doç. Dr. Erhan Ayan, Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel 4. Temel Biyoistatistik . 23 Prof. Dr. Nural Bekiroğlu 5. Bilimsel Makale Yazımı . 37 Prof. Dr. Kansu Büyükafşar 6. Cerrahi Anatomi . 47 Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı 7. Solunum Sisteminin Fizyolojisi . 71 Doç. Dr. Teyfik Turgut, Yard. Doç. Dr. Erdal İn 8. Göğüs Cerrahisinde Görüntüleme Yöntemleri . 81 Doç. Dr. Nuri Çagatay Çimşit 9. Göğüs Cerrahisinde Nükleer Tıp . 89 a. Konvansiyonel Nükleer Tıp Teknikleri Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Zehra Pınar Koç b. PET Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Sevim Süreyya Çerçi 10. Göğüs Cerrahisinde İnvaziv Tanı Yöntemleri . 115 Doç. Dr. M. Muharrem Erol, Doç. Dr. Hüseyin Melek 11. Göğüs Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme . 123 Doç. Dr. Emin Maden 12. Göğüs Cerrahisinde Anestezi . 133 Doç. Dr. Zerrin Sungur Ülke 13. Torasik İnsizyonlar . 143 Op. Dr. R. Serdar Evman 14. Akciğer Rezeksiyonları . 153 Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Op. Dr. Muharrem Çakmak 15. Minimal İnvaziv Cerrahi . 161 a. Video-torakoskopik Cerrahi Prof. Dr. Alper Toker b. Robotik Cerrahi Op. Dr. Yusuf Bayrak, Prof. Dr. Şükrü Dilege 16. Perioperatif Bakım . 175 a. Postoperatif Bakımın Temel prensipleri Doç. Dr. Evren Şentürk b. Ağrı Tedavisi Prof. Dr. Ayşen Yücel c. Göğüs Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon Prof. Dr. Gülseren Akyüz, Dr. Alp Eren Çelenlioğlu 17. Postoperatif Komplikasyonlar . 203 a. Erken Op. Dr. Yücel Akkaş, Doç. Dr. Ülkü Yazıcı b. Geç Doç. Dr. Ertan Aydın KISIM II. AKCİĞERİN BENİGN HASTALIKLARI Yardımcı Editör: Prof. Dr. Akif Turna 18. Masif Hemoptizi . .217 Prof. Dr. Akif Turna 19. Soliter Pulmoner Nodül veBuzlu Cam Dansitesi . 235 Doç. Dr. Burçin Çelik 20. Akciğerin Doğumsal Anomalileri . 251 Doç. Dr. Adnan Narcı, Doç. Dr. Okan Solak 21. Bronşektazi . .265 Doç. Dr. Hakkı Ulutaş 22. Bakteri Enfeksiyonları ve Akciğer Apsesi . .273 Doç. Dr. Bülent Koçer 23. Akciğer Tüberkülozunda Cerrahi . 283 Doç. Dr. Mertol Gökçe 24. Akciğerin Hidatik Kist Hastalığı . .291 Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı 25. Akciğer Hacim Küçültücü Cerrahi ve Endobronşiyal Valf Uygulaması . 301 Doç. Dr. Korkut Bostancı 26. Büllöz Hastalıkta Cerrahi . .313 Doç. Dr. Volkan Baysungur 27. Akciğer Transplantasyonu . 327 Prof. Dr. İlhan İnci 28. Tromboendarterektomi . .343 Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli 29. Benign Akciğer Tümörleri . 359 Doç. Dr. Rasih Yazkan 30. Bronşiyal Gland Tümörleri . 369 Op. Dr. Ezel Erşen KISIM III. AKCİĞERİN MALİGN HASTALIKLARI Yardımcı Editör: Prof. Dr. Nezih Özdemir 31. Akciğer Kanserinin Moleküler Biyolojisi . 379 Yard. Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay 32. Akciğer Kanserinin Patolojisi . 389 Prof. Dr. E. Handan Zeren, Prof. Dr. Derya Gümürdülü 33. Akciğer Kanserinde Tarama . 399 Prof. Dr. Erkan Yılmaz 34. Akciğer Kanserinde Tanı . 407 Op. Dr. R. Serdar Evman 35. Akciğer Kanserinin Evrelemesi ve Metastaz Yolları . 411 Prof. Dr. Turgut Işıtmangil 36. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi . .427 Prof. Dr. Hakan Kutlay 37. Operabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi . .433 a. Radyoterapinin Yeri Doç. Dr. Uğur Selek, Uzm. Dr. Yasemin Bölükbaşı b. Kemoterapinin Yeri Prof. Dr. Nil Molinas Mandel 38. Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi . .447 Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Doç. Dr. Burçak Karaca 39. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri . 453 Prof. Dr. Rıza Çetingöz, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk 40. Akciğer Metastazlarında Cerrahi Rezeksiyon . 465 Yard. Doç. Dr. Volkan Karaçam 41. Superor Sulkus Tümörlerinde Cerrahi . 473 Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli 42. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonları . 481 Prof. Dr. Bülent Tunçözgür 43. Mediyasten Lenf Nodu Diseksiyonu . .489 Prof. Dr. Nezih Özdemir, Op. Dr. Hasan Ersöz KISIM IV. PLEVRA Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tahir Şevval Eren 44. Kapalı Göğüs Drenajı . 493 Doç. Dr. Figen Türk, Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş 45. Açık Drenaj . 501 Yard. Doç. Dr. İsa Döngel 46. Torakoplasti . 507 Op. Dr. Selim Şakir Erkmen Gülhan, Op. Dr. Güven Çetin 47. Fibrotoraks ve Dekortikasyon . 511 Op. Dr. Halil Tözüm, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren 48. Difüz Malign Mezotelyoma . .517 a. Klinik özellikler ve palyatif tedavi Op. Dr. Seray Hazer Kalaycıoğlu, Doç. Dr. Göktürk Fındık b. Radikal tedavi yöntemleri ve ekstraplevral pnömonektomi Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı 49. Plevral Efüzyonlar ve Tedavisi ve Plevra Tüberkülozu . 529 Prof. Dr. Ali Özdülger, Prof. Dr. Bahar Ulubaş 50. Ampiyemde cerrahi . 541 Doç. Dr. Celal Tekinbaş, Doç. Dr. Sami Karapolat 51. Bronkoplevral Fistül . .547 Yard. Doç. Dr. Fatih Meteroğlu, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren 52. Pnömotoraks ve Pnömomediasten . 555 Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafaoğlu 53. Duktus Torasikus ve Şilotoraks . .563 Doç. Dr. Erhan Ayan KISIM V. GÖĞÜS DUVARI VE STERNUM Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tamer Altınok 54. Göğüs Duvarı Kitleleri ve Cerrahi Tedavisi . .569 Doç. Dr. Korkut Bostancı 55. Meme Hastalıkları ve Cerrahisi . 581 Dr. Hüseyin Kadıoğlu, Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, Prof. Dr. Ömer Soysal 56. Göğüs Duvarının Rekonstrüksiyonu . 589 Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli 57. Göğüs Duvarının Radyonekrozu ve Enfeksiyonu . 607 Op. Dr. Mustafa Gültekin, Prof. Dr. Tamer Altınok 58. Sternal Dehisens ve Tedavisi . 617 Op. Dr. Serdar Evman, Prof. Dr. Mustafa Yüksel 59. Göğüs Duvar Deformiteleri ve Cerrahi Tedavisi . 625 a. Açık Cerrahi Prof. Dr. Şinasi Yavuzer b. Minimal İnvaziv Cerrahi Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Yard. Doç. Dr. Murat Öncel, Prof. Dr. Güven Sadi Sunam c. Nadir Konjenital Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi Op. Dr. Adamu Issaka, Prof. Dr. Mustafa Yüksel 60. Hiperhidrozis . 645 a. Hiperhidrozis Yard. Doç. Dr. Burhan Apilioğulları b. Buerger ve Raynaud Hastalığında Torakoskopik Sempatektominin Yeri Op. Dr. Uğur Temel 61. Torasik Outlet Sendromu . .659 Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafoğlu, Prof. Dr. Yener Yörük 62. Rekürren Torasik Outlet Sendromunda Reoperasyon . 667 Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, Doç. Dr. M. Muharrem Erol KISIM VI. DİAFRAGMA Yardımcı Editör: Prof. Dr. Şerife Tuba Liman 63. Diyafragmada Cerrahi Teknikler . 671 Doç. Dr. Ali Kılıçgün, Doç. Dr. Sami Karapolat 64. Diafragmanın Konjenital Hernileri . 677 Op. Dr. Aykut Eliçora, Prof. Dr. Şerife Tuba Liman 65. Diyafragma Plikasyonu Teknikleri . .683 Doç. Dr. Mertol Gökçe 66. Diyafragma Elevasyonu ve Evantrasyonu . .687 Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik 67. Frenik Sinir Cerrahisi ve Diapragma Pacing . .693 Prof. Dr. Aydın Şanlı KISIM VII. MEDİYASTEN Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı 68. Akut Nekrotizan Mediyastinit . 697 Doç. Dr. Maruf Şanlı 69. Kronik Mediyastinit . .705 Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş, Prof. Dr. Gökhan Yuncu 70. Perikard Hastalıklarında Cerrahi . 707 Prof. Dr. Ahmet Feridun Işık 71. Myastenia Gravis Cerrahisi . .713 Prof. Dr. Alper Toker 72. Mediyasten Kist ve Duplikasyonları . .721 Op. Dr. Ahmet Gökhan Gündoğdu, Op. Dr. Gültekin Gülbahar, Doç. Dr. Bülent Koçer 73. Timik Tümörler . 731 Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı 74. Mediyasten Germ Hücreli Tümörleri . 739 Op. Dr. Banu Aktin Yoldaş 75. Mediyasten Lenfomaları . 745 Doç. Dr. Timuçin Alar 76. Mediyastenin Nörojenik Tümörleri . 747 Prof. Dr. Serdar Şen 77. Mediyastinal Tiroid, Paratiroid ve Tümörleri . .753 Yard. Doç. Dr. Mehmet Sadık Yaldız 78. Superior Vena Kava Obstrüksiyonu . 763 Op. Dr. Ayşegül Ergönül KISIM VIII. TRAVMA Yardımcı Editör: Prof. Dr. Refik Ülkü 79. Travmada Erken Dönem Tedavisi . 773 Prof. Dr. Serdar Onat 80. Larinks Travmaları . 781 Prof. Dr. İsmail Topçu 81. Trakeobronşiyal Travma . 791 Prof. Dr. Refik Ülkü 82. Özofagus Travmaları . 799 Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş 83. Künt Göğüs Travmaları . .815 Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu 84. Penetran Toraks Travmaları . 837 Uzm. Dr. Sezai Çubuk, Doç. Dr. Orhan Yücel 85. Kalp ve Büyük Damarların Yaralanmaları . 845 Prof. Dr. Rıza Doğan, Dr. Şafak Alpat 86. Travmada Geç Sekel . .867 Doç. Dr. Hakkı Ulutaş, Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik, Prof. Dr. Akın Kuzucu KISIM IX. ÖZOFAGUS Yardımcı Editör: Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel 87. Özofagusun Gelişimi, Anatomi ve Fizyolojisi . .873 Doç. Dr. Volkan Baysungur 88. Özofagus Hastalıklarında Fizyolojik Tanı Yöntemleri . 883 Doç. Dr. Adnan Giral 89. Özofagus Hastalıklarında Radyolojik Tanı Yöntemleri . 887 Prof. Dr. Davut Tüney, Doç. Dr. Çagatay Çimşit, Yard. Doç. Dr. Rabia Ergelen 90. Konjenital Özofagus Anomalileri . 895 Prof. Dr. Alpay Sarper 91. Vasküler Trakeoözofageal Kompresyon . 903 Doç. Dr. Volkan Baysungur 92. Gastroözofageal Refl ü Hastalığı ve Cerrahisi . 909 Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin 93. Hiyatus Hernileri . 917 Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel 94. Fundoplikasyon ve Onarım Yöntemleri (Belsey ve Hill) . .923 Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş 95. Reflü Cerrahisinin Komplikasyonları . 927 Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin 96. Barret Özofagusu . 929 Doç. Dr. Adnan Giral 97. Benign Özofagus Tümörleri . 933 Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya 98. Özofagus Kanserinde Tanı ve Evreleme . 941 Yard. Doç. Dr. Bayram Metin, Prof. Dr. Olgun Kadir Arıbaş 99. Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi . 949 Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş 100. Özofagus Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu . 965 Prof. Dr. Atilla Eroğlu 101. Özofagus Cerrahisinin Komplikasyonları . 975 Doç. Dr. Atilla Türkyılmaz 102. Özofagus Kanserinde Palyatif Cerrahi . 981 Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş 103. Özofagus Kanserinde Radyoterapi ve Kemoterapi . .991 Yard. Doç. Dr. Ajlan Atasoy, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk 104. Özofagus Yabancı Cisimleri . 997 Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu 105. Özofagus Koroziv Yanıkları . 1001 Yard. Doç. Dr. Tevfik Kaplan, Prof. Dr. Serdar Han 106. Özofagusun Minimal İnvaziv Cerrahisi . 1007 Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel KISIM X. TRAKEA ve ANA BRONŞLAR Yardımcı Editör: Prof. Dr. Sina Ercan 107. Trakeanın Cerrahi Anatomisi . .1013 Prof. Dr. Sina Ercan 108. Endoskopik Girişimler . 1021 Doç. Dr. Levent Dalar, Uzm. Dr. Ahmet Levent Karasulu, Op. Dr. Cengiz Özdemir 109. Konjenital Anomaliler . 1045 Dr. Celal Buğra Sezen, Doç. Dr. İsmail Cüneyt Kurul 110. Entübasyon Hasarı . 1053 Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin 111. İdyopatik Laringotrakeal Stenoz . 1057 Prof. Dr. Sina Ercan 112. Trakeomalazi . 1061 Doç. Dr. Mehmet Ali Bedirhan 113. Trakeoözofageal Fistül . .1065 Prof. Dr. Ahmet Sami Bayram, Prof. Dr. Cengiz Gebitekin 114. Trakeanın Primer Tümörleri . 1071 Op. Dr. Ali Çelik, Prof. Dr. A. İrfan Taştepe 115. Trakeanın Sekonder Tümörleri . 1081 Doç. Dr. Çağatay Tezel 116. Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler . 1085 Yard. Doç. Dr. Aslı Gül Akgül KISIM XI. EK KONULAR Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ali Özdülger 117. Açık Kalp Cerrahisiyle Birlikte Yapılan Akciğer Operasyonları . 1093 Doç. Dr. Tamer Okay 118. Akademik Sorular . 1103 Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, Prof. Dr. Mustafa Yüksel
Göğüs Cerrahisi
Language: tr
Pages: 1140
Authors: Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Akın Araslan Balcı
Categories: Medical
Type: BOOK - Published: 2015-03-02 - Publisher: Nobel Tıp Kitabevi
KISIM I. GÖĞÜS CERRAHİSİNE GİRİŞ Yardımcı Editör: Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan 1. Türkiye’de ve Dünya’da Göğüs Cerrahisi . 1 Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya 2. Göğüs Cerrahisinde Tıbbi ve Hukuki Sorumluluklar . 9 Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Yard. Doç. Dr. Abdurrahim Türkoğlu 3. Göğüs Cerrahisinde Deneysel Çalışmalar . 15
Göğüs cerrahisi
Language: tr
Pages:
Authors: Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Akın Araslan Balcı
Categories: Chest
Type: BOOK - Published: 2013 - Publisher:
Books about Göğüs cerrahisi
Tıp Ders Notları - Göğüs Cerrahisi
Language: tr
Pages: 42
Authors: Dr. Enes Başak
Categories: Medical
Type: BOOK - Published: - Publisher: Sema Yayınları
Sizler için özenle hazırladığımız tıp ders notlarına branşlar halinde ulaşabilirsiniz. Bu notlar sayesinde binlerce sayfa tıp notu artık cebinizde. Notlara erişmek ve okumak son derece kolay. Sınavlarınızda yüksek başarı elde etmeniz artık zor değil. Bu Kitapta Yer Alan Notlar 1 - Amfizem 2 - Akciğerin Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bronşektazi 3
Göğüs cerrahisi
Language: tr
Pages:
Authors: İlker Ökten, Adem Güngör, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Categories: Chest
Type: BOOK - Published: 2003 - Publisher:
Books about Göğüs cerrahisi
Göğüs cerrahisi
Language: tr
Pages:
Authors: Hasan Solak
Categories: Chest
Type: BOOK - Published: 1993 - Publisher:
Books about Göğüs cerrahisi
Gögüs cerrahisi
Language: tr
Pages: 650
Authors: Fahri Arel
Categories: Chest
Type: BOOK - Published: 1950 - Publisher:
Books about Gögüs cerrahisi
T.B.M.M. tutanak dergisi
Language: tr
Pages:
Authors: Turkey. Büyük Millet Meclisi
Categories: Legislation
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about T.B.M.M. tutanak dergisi
Tirebolu'dan simalar
Language: tr
Pages: 348
Authors: Ayhan Yüksel
Categories: Tirebolu (Turkey)
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
Books about Tirebolu'dan simalar
İstanbul ansiklopedisi: Eritmek-Fırın
Language: tr
Pages:
Authors: Ayhan Yüksel
Categories: Istanbul (Turkey)
Type: BOOK - Published: 1958 - Publisher:
Books about İstanbul ansiklopedisi: Eritmek-Fırın
Sağlık Siğortacılığı -Medikal Muhasebe Süreçleri (Özel Hastaneler İçin) 2017
Language: tr
Pages: 311
Authors: ÜMİT ŞAHİN
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2018-09-30 - Publisher: Ümit ŞAHİN
Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (Mart 2014 değişiklikleri işlenmiş son hali) + Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu (16.05.2014 Sürüm: 3.1.0)+ Sosyal Güvenlik Kurumu Fatura İnceleme Usul Ve Esasları+ 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım